Deltog igår i COPE- föräldrautbildningen (Community Parent Education Program) tillsammans med 15 andra föräldrar. Kursen går varje tisdagkväll i ca 10 veckor.

COPEs syfte är att ge föräldrar verktyg att förstå och hantera barnets beteende och därmed förbättra samspelet i familjen. COPE utarbetades ursprungligen för föräldrar till utagerande barn men fungerar numera för alla föräldrar som har  behov av stöd i att hantera typiska vardagsproblem och konfliktsituationer med sina barn.

Vi hade intressanta gruppdiskussioner och fick oss många igenkännande skratt. Mer eller mindre alla tampas med samma saker i vardagen och alla var rörande överens om att vilja bli bättre på att både undvika men även hantera konfliktsituationer med sina barn. Bli bättre föräldrar helt enkelt.

Annonser