Jag har en tid gått och sneglat på en 1 årig utbildning i psykosyntes som HumaNova erbjuder. Sneglat och tvekat och läst och sneglat. Nu har jag bestämt mig. Och anmält mig.

Psykosyntes går ut på personlig utveckling från ett så kallat  upplevelse baserat lärande. Tyngdpunkten ligger i att möta sig själv  för att på så sätt öka sin egen medvetenhet. Syftet är  att förstå sina egna livserfarenheter och vilka mönster de har skapat. Därefter  komma vidare och inte längre låta dem stå i vägen.

Och nej, jag slutar inte på jobbet. Utbildningen är fördelad på 20 utbildningstillfällen under året, schemalagd på kvällar och helger.

Annonser