Spänd jag. Spänd kropp. Tankarna rusar. Min person och min kompetens ska evalueras idag. Tre långa timmars djupintervju.

Dialog i huvudet. Jag mot mig själv. Varför är jag så påverkad? Drar jag likamed-tecken mellan person och yrkesroll? Det som jag ser som svaghet.

Vem är jag? Vill jag sälja in mitt riktiga jag? Duger jag? Ändå är jag full av förväntan. Ivrig. Energisk. Jag står inför ett vägskäl och det välkomnar jag.

Annonser