Som en dragkedja kommer insikterna en efter en. Mina tankar om problem är sammanlänkade. När jag får klarhet i en sak så påverkar det en annan. Plötsligt är allt klarare. Lättare. Annorlunda. Liksom att klara av några trappsteg och fortsätta vidare med lätthet. Obemärkt. Oplanerat. Utan viljestyrka.

Själslig gymnastik. Övning ger färdighet men jag blir aldrig färdig. Känner mig ödmjuk inför livets starka tråd. Känner tacksamhet över det jag upplever precis här och nu.

Annonser