Vaggar kroppen framför magiska toner av Ben Howard. Keep your head up, keep your heart strong. Starka ord. Ord som berör. Träffar dit där det är mjukt och skört.

Förändringens vindar blåser ömsom kallt ömsom varmt. När jag försöker greppa stunden, förklara den för mitt inre, försvinner den igen. Som en fjäder i vinden. Bortom räckhåll men liksom ändå där.

Jag ägnar mig mycket tid åt yoga just nu. Hittar ett inre lugn mitt i virrvarret. Hittar en slags cosmic alignment. Balans mellan jordens mitt och skapelsekraften. Omger mig själv av en magisk blandning av ljus. En inre visshet som håller på att veckla ut sig. Ojämnt, men vackert och skört.

Annonser